ค้นหาเส้นทางท่องเที่ยว

เส้นทางแนะนำ

Suspend

GRBT-MMR55_8M มหัศจรรย์ เมียนมาร์ ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน

GetRoute Official
3 วัน 2 คืน
สมุดโน๊ต25 คน
12,999 ฿
Day 1 Location ท่าอากาศยานนานาชาติย่างกุ้ง
Day 2 Location พระธาตุอินทร์แขวน
Day 3 Location ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

จำนวนคงเหลือ 10 สิทธิ์

วันที่ใช้บริการ: 17/10/2023 - 31/03/2024

12,999 ฿10,999 ฿