เงื่อนไขการใช้บริการ

GetRoute ("เว็บไซต์") ซึ่งบริหารจัดการโดย บริษัท วี ทู อาร์ สตาร์ดัสท์ จำกัด ได้กำหนดเงื่อนไขและข้อตกลงการใช้งานอันเป็นสาระสำคัญในการทำรายการจองหรือธุรกรรมที่เกี่ยวกับสินค้าและบริการทุกประเภทที่ GetRoute ได้นำเสนอไว้บนเว็บไซต์นี้ กรุณาอ่านและทำความเข้าใจเงื่อนไขและข้อตกลงการใช้งานด้านล่างอย่างละเอียดก่อนใช้งาน

คำนิยาม

" GetRoute" หมายถึง GetRoute ("เว็บไซต์") บริหารจัดการโดย บริษัท วี ทู อาร์ สตาร์ดัสท์ จำกัด ซึ่งเป็นตัวแทนผู้เสนอขายสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวประเภทต่าง ๆ ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์

"ผู้ให้บริการ" หมายถึง ผู้จัดหาและ/หรือผู้ผลิตสินค้าและบริการและ/หรือผู้ประกอบอาชีพให้บริการต่าง ๆ ซึ่งเป็นผู้ให้บริการโดยตรงต่อลูกค้า (ที่พัก เช่น โรงแรม โมเทล อพาร์ตเมนต์ เบดแอนด์เบรกฟาสต์, สิ่งที่น่าสนใจ เช่น สวนสนุก พิพิธภัณฑ์ ทัวร์เที่ยวชม, การขนส่งและการเดินทาง เช่น รถยนต์-เช่า เรือสำราญ รถไฟ รถรับส่งสนามบิน รถบัส รถรับส่ง, ทัวร์, ประกันการเดินทาง รวมถึง สินค้าและบริการอื่น ๆ ด้านการเดินทางที่ได้นำเสนอไว้บนเว็บไซต์นี้)

"แพลตฟอร์ม" หมายถึง เว็บไซต์

"ข้อมูลส่วนบุคคล" หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลทางชีวภาพ ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลการทำธุรกรรมและ/หรือข้อมูลใดๆ ของผู้ขอใช้บริการที่ผู้ขอใช้บริการได้ให้ไว้ GetRoute และ/หรือ ที่มีอยู่ในระบบฐานข้อมูลของ GetRoute และ/หรือที่ GetRoute เก็บรวบรวมมาจากบุคคลอื่นใด

"บริการอิเล็กทรอนิกส์" หมายถึง บริการบน GetRoute รวมถึงบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ประเภทอื่นใดที่ TRAViZGO จะเปิดให้บริการแก่ผู้ขอใช้บริการเพิ่มเติมในภายหน้า

"รหัสประจำตัว" หมายถึง Login Name หรือ Username, รหัสผ่าน (Password), PIN - Person Identification Number, ลายนิ้วมือ, ใบหน้า, เทคโนโลยีทางชีวภาพ (Biometric), รหัสผ่านเพื่อใช้งานอุปกรณ์เพื่อการทำรายการ, รหัส OTP - One Time Password รวมถึงรหัสอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการเข้าใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ไม่ว่าจะเรียกด้วยชื่อใด ๆ และไม่ว่าจะเป็นรหัสที่ GetRoute เป็นผู้กำหนดให้หรือเป็นรหัสที่ผู้ขอใช้บริการเป็นผู้กำหนดเองก็ตาม

"รายการชำระค่าสินค้า / บริการ" หมายถึง คำสั่ง หรือรายการ หรือธุรกรรม ที่กระทำผ่านระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ GetRoute หักเงินจากบัญชีผู้ขอใช้บริการ เพื่อชำระค่าสินค้าหรือบริการตามรายการเรียกเก็บเงิน หรือใบแจ้งหนี้ของผู้ขอใช้บริการและ/หรือบุคคลอื่น ไม่ว่ารายการเรียกเก็บเงิน หรือใบแจ้งหนี้นั้นจะได้จัดทำในรูปแบบใดก็ตาม

"เหตุสุดวิสัย" หมายถึง เหตุใดๆ อันอยู่นอกเหนือการควบคุมของ GetRoute ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการให้บริการตามเงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้บริการอิเล็กทรอนิกซ์นี้ รวมถึงเป็นเหตุให้เกิดข้อขัดข้อง หรือ ข้อมูลผิดพลาด เช่น ระบบคอมพิวเตอร์ของธนาคารหรือระบบสื่อสารขัดข้องเพราะกระแสไฟฟ้าขัดข้อง หรือปัญหาด้านพลังงาน การกระทำของบุคคลภายนอก ไวรัส คอมพิวเตอร์ หรือข้อมูลที่เป็นอันตรายต่างๆ (Harmful Data) ซึ่งเหตุดังกล่าวไม่ได้มีสาเหตุมาจากการที่ GetRoute ไม่ดูแลรักษาระบบคอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอตามมาตรฐาน

การใช้เว็บไซต์

การใช้เว็บไซต์ ถือเป็นเงื่อนไขข้อหนึ่งของเงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้บริการอิเล็กทรอนิกซ์ของ GetRoute นี้ ซึ่งคุณรับประกันว่า

 • คุณมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี (หรืออายุที่อยู่ในเกณฑ์บรรลุนิติภาวะในประเทศของผู้ใช้งาน) และมีสติสัมปชัญญะครบถ้วน
 • คุณมีสิทธิอำนาจตามกฎหมายในการก่อให้เกิดพันธะหน้าที่ตามกฎหมายที่มีผลผูกพัน
 • คุณจะใช้เว็บไซต์นี้โดยยอมรับและปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้บริการฯ
 • คุณจะใช้เว็บไซต์นี้เพียงเพื่อดำเนินการจองที่ถูกต้องตามกฎหมายให้ตัวคุณเองหรือให้บุคคลอื่นซึ่งคุณมีสิทธิอำนาจตามกฎหมายในการดำเนินการให้เท่านั้น
 • คุณจะแจ้งให้บุคคลอื่นดังกล่าวทราบถึงเงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้บริการฯที่มีผลบังคับใช้กับการจองที่คุณได้ทำในนามของบุคคลเหล่านั้น ซึ่งรวมถึงกฎและข้อจำกัดทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง
 • ข้อมูลทั้งหมดที่คุณให้ไว้บนเว็บไซต์นี้ต้องเป็นข้อมูลจริงที่มีความถูกต้องแม่นยำ เป็นข้อมูลปัจจุบันและครบถ้วนสมบูรณ์ และหากคุณมีบัญชีออนไลน์ที่ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซต์นี้ คุณจะปกป้องข้อมูลบัญชีของคุณ รวมทั้งจะดูแลและรับผิดชอบต่อการใช้บัญชีของคุณโดยคุณและบุคคลอื่นใดๆ ก็ตามนอกเหนือจากคุณอย่างเต็มที่

GetRoute ขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธไม่ให้ผู้ใดก็ตามเข้าถึงเว็บไซต์นี้และบริการที่เราเสนอเมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบและไม่ว่าด้วยสาเหตุใด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการละเมิดข้อตกลงนี้

นโยบายความเป็นส่วนตัว

GetRoute ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของลูกค้าทุกท่าน โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อความเข้าใจถึงแนวทางการปฏิบัติของเรา

ขอบเขตการให้บริการ

GetRoute เป็นตัวแทนผู้เสนอขายสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวประเภทต่าง ๆ ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ โดยนำเสนอรายละเอียด ราคา ค่าบริการ ค่าธรรมเนียม จำนวนที่ให้บริการ นโยบายและเงื่อนไขการสั่งซื้อสินค้า/บริการ วิธีการส่งมอบสินค้า/บริการ และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้แก่สาธารณชนและบุคคลทั่วไปสามารถเข้าไปทำรายการเลือกซื้อสินค้าและบริการที่สนใจด้วยตนเอง

โปรดทราบว่า สินค้าและบริการที่ได้นำเสนอบนเว็บไซต์บางรายการ อันได้แก่ บริการเที่ยวบินโรงแรม/ที่พัก รถลิมูซีนกิจกรรมท่องเที่ยว และสินค้าบริการอื่น ๆ เป็นการให้บริการของผู้ให้บริการโดยตรงต่อท่าน โดยผู้ให้บริการนั้น ๆ ไม่ถือเป็นตัวแทนพนักงานหรือผู้รับเหมาช่วงของ GetRoute เราทำหน้าที่เป็นเพียงตัวกลางประสานงานระหว่างท่านกับผู้ให้บริการเท่านั้น ดังนั้น GetRoute จะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำ การละเว้นบริการ หรือสินค้าและบริการของผู้ให้บริการหากมีกรณีพิพาท

ข้อมูลที่เรานำเสนอบนเว็บไซต์ อ้างอิงจากข้อมูลที่ได้รับจากผู้จัดหาและ/หรือผู้ผลิตสินค้าและบริการและ/หรือผู้ให้บริการต่าง ๆ โดยบุคคลดังกล่าวมีความรับผิดชอบอย่างเต็มที่ในการ อัปเดต ราคา/ค่าบริการ/ค่าธรรมเนียม จำนวนที่ให้บริการ นโยบายและเงื่อนไข และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งปรากฏบนเว็บไซต์ ถึงแม้ว่า GetRoute จะใช้ความเชี่ยวชาญอย่างระมัดระวังในการประกอบธุรกิจของเรา แต่ก็ไม่อาจยืนยันและไม่รับประกันว่าข้อมูลทั้งหมดที่ปรากฏอยู่ มีความแม่นยำ สมบูรณ์ ถูกต้อง หรือเป็นข้อมูลล่าสุด และ GetRoute จะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดใด อุปสรรค ข้อมูลที่ไม่แม่นยำ ที่ทำให้เกิดการเข้าใจผิด หรือเป็นเท็จ หรือการไม่ส่งต่อข้อมูลบนเว็บไซต์

ข้อตกลงไม่ทำกิจกรรมต้องห้าม

เนื้อหาและข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเพียงข้อมูลราคาและความพร้อมของบริการด้านการเดินทาง) รวมทั้งระบบพื้นฐานที่ใช้ในการจัดหาเนื้อหาและข้อมูลดังกล่าวจะเป็นกรรมสิทธิ์ของ GetRoute ท่านทราบและให้คำรับรองว่า ท่านอาจทำสำเนารายการสำรอง/จองการเดินทางหรือบริการอื่น ๆ ผ่านเว็บไซต์นี้ (และเอกสารที่เกี่ยวข้อง) แต่จะไม่ดัดแปลง ทำสำเนา แจกจ่าย ส่ง แสดง ดำเนินการ ทำซ้ำ เผยแพร่ อนุญาตให้ใช้สิทธิ สร้างงานดัดแปลง ถ่ายโอน หรือขายหรือขายต่อข้อมูล ซอฟต์แวร์ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการใด ๆ ก็ตามที่ได้รับจากหรือผ่านเว็บไซต์นี้ นอกจากนี้ ยังขอให้คำรับรองว่าจะไม่ดำเนินการดังต่อไปนี้

 1. ใช้เว็บไซต์นี้หรือเนื้อหาของเว็บไซต์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรโดยชัดแจ้งจาก GetRoute
 2. ทำรายการจองสินค้า/บริการบนเว็บไซต์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการขายต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรโดยชัดแจ้งจาก GetRoute
 3. ทำการจองสินค้า/บริการบนเว็บไซต์นี้ที่เป็นการเก็งกำไร เป็นเท็จ หรือเป็นการฉ้อโกง หรือการจองเพื่อคาดหวังให้เกิดความต้องการในท้องตลาด
 4. เข้าถึง ติดตาม หรือทำสำเนาเนื้อหาหรือข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์นี้โดยใช้โรบอท (Robot) สไปเดอร์ (Spider) สเครปเปอร์ (Scraper) หรือระบบอัตโนมัติหรือระบบควบคุมด้วยตนเองอื่นใดไม่ว่าเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรโดยชัดแจ้งจาก GetRoute
 5. ฝ่าฝืนข้อห้ามในโรบอท เอ็กซ์คลูชั่น เฮดเดอร์ (Robot Exclusion Header) บนเว็บไซต์นี้ หรือละเว้นหรือหลีกเลี่ยงมาตรการอื่น ๆ ที่ใช้เพื่อป้องกันหรือจำกัดการเข้าถึงเว็บไซต์นี้
 6. ดำเนินการใด ๆ ที่ตามดุลพินิจของเราเห็นว่าเป็นการสร้างหรืออาจสร้างภาระในระบบพื้นฐานของเว็บไซต์นี้โดยไม่เหมาะสมหรือมากเกินไป
 7. ทำการเชื่อมโยงแนวลึก (Deep-link) ไปยังส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์นี้ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเส้นทางการซื้อบริการด้านการเดินทางใด ๆ) เพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรโดยชัดแจ้งจาก GetRoute
 8. "คัดตัด"("frame"), "ทำสำเนา" ("mirror") หรือรวมส่วนใดก็ตามของเว็บไซต์นี้ เข้ากับเว็บไซต์อื่นใดก็ตามโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรโดยชัดแจ้งจาก GetRoute

หาก GetRoute สงสัยว่าท่านได้ละเมิดข้อตกลงการใช้งาน (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะกรณีที่คุณทำการจองหลายครั้งบนเว็บไซต์และ GetRoute พิจารณา (ซึ่งดำเนินการอย่างสมเหตุสมผล) ว่าการจองดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อขายต่อ) หรือการจองหรือบัญชีของท่านแสดงสัญญาณว่าเป็น การฉ้อโกง ละเมิด หรือกิจกรรมที่น่าสงสัย GetRoute อาจยกเลิกการจองใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับชื่อ ที่อยู่อีเมล หรือบัญชีของท่าน และปิดบัญชี GetRoute ที่เกี่ยวข้อง หากการจองดังกล่าวที่ถูกยกเลิกเป็นการจองที่ไม่สามารถคืนเงินได้ GetRoute ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินสำหรับการจองที่ยกเลิก

นอกจากนี้ เราอาจตรวจสอบยืนยัน (กล่าวคือ ให้อนุญาตล่วงหน้า) บัตรเครดิตของท่าน หากท่านดำเนินกิจกรรมใด ๆ ที่เป็นการฉ้อโกง GetRoute ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการทางกฎหมายที่จำเป็น และท่านอาจต้องรับผิดจากการสูญเสียที่เป็นตัวเงินต่อ GetRoute รวมถึงค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีหรือค่าเสียหายต่าง ๆ หากต้องการโต้แย้งการยกเลิกรายการจอง หรือการอายัติหรือปิดบัญชี โปรดติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของ GetRoute

กฎเกณฑ์และข้อจำกัดของผู้ให้บริการ

ข้อตกลงและเงื่อนไขเพิ่มเติมของผู้ให้บริการจากภายนอกจะมีผลใช้บังคับกับการจองของคุณและการซื้อสินค้า/บริการที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางที่คุณเลือกไว้ โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมเหล่านี้อย่างละเอียด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากคุณได้ซื้อบัตรโดยสารเครื่องบิน โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดของสายการบินซึ่งผู้ให้บริการกำหนดไว้ โดยสามารถดูได้บนเว็บไซต์ของผู้ให้บริการสายการบินต่างๆสายการบินอาจยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงตารางบินของคุณได้โดยมีหรือไม่มีการแจ้งให้ทราบ คุณต้องรับผิดชอบตรวจสอบเวลาออกเดินทางที่กำหนดไว้ก่อนการเดินทางด้วยตัวเอง GetRoute จะไม่รับผิดชอบกรณีที่มีการยกเลิกเที่ยวบินหรือการเปลี่ยนแปลงตารางบินของคุณ หรือการไม่ได้แจ้งให้คุณทราบถึงเหตุการณ์ดังกล่าว ขอแนะนำให้คุณซื้อประกันภัยการเดินเพื่อคุ้มครองกรณีที่เกิดเหตุขัดข้องในการเดินทาง เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดกับแผนการเดินทางของคุณ คุณตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการซื้อที่กำหนดโดยผู้ให้บริการจากภายนอกซึ่งคุณเลือกขอรับสินค้าหรือบริการ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการชำระเงินทั้งหมดเมื่อถึงกำหนดชำระ และการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และข้อจำกัดของผู้ให้บริการจากภายนอกเกี่ยวกับความพร้อมในการให้บริการและการใช้ค่าโดยสาร สินค้า/บริการ เราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกรายการจองของคุณหากไม่ได้รับชำระเงินเต็มจำนวนภายในเวลาที่กำหนด

การจัดหาโรงแรมบางรายอาจกำหนดให้คุณต้องแสดงบัตรเครดิตหรือมัดจำเงินสดเมื่อมีการเช็คอินเพื่อให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมระหว่างที่คุณเข้าพัก เงินมัดจำดังกล่าวไม่ได้เกี่ยวข้องกับการชำระเงินใดๆ ที่เราได้รับหรือจ่ายให้สำหรับการจองโรงแรมของคุณ คุณยอมรับว่าผู้ให้บริการจากภายนอกบางรายที่เสนอบริการและ/หรือกิจกรรมบางอย่างอาจกำหนดให้คุณต้องลงชื่อรับทราบข้อยกเว้นความรับผิดก่อนที่จะเข้ารับบริการและ/หรือเข้าร่วมกิจกรรมที่ผู้ให้บริการเสนอให้ คุณเข้าใจดีว่าการละเมิดกฎเกณฑ์และข้อจำกัดของผู้ให้บริการใดๆ ดังกล่าวอาจส่งผลให้รายการจองของคุณถูกยกเลิก ถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการด้านการเดินทาง ถูกริบเงินที่คุณชำระสำหรับรายการจองดังกล่าว และ/หรือถูกเราหักเงินจากบัญชีของคุณสำหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นกับเราเนื่องจากการละเมิดดังกล่าว

การยกเลิกการสั่งซื้อ/การจอง และการไม่เข้าใช้บริการ

เมื่อคุณดำเนินการส่งคำสั่งซื้อ/สั่งจองสินค้า/บริการ ย่อมแสดงถึงการยอมรับและเห็นด้วยกับนโยบายยกเลิกการจองและการไม่เข้าใช้บริการ รวมถึงเงื่อนไขและข้อตกลงการให้บริการเพิ่มเติมใด ๆ ของผู้ให้บริการนั้น ๆ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของผู้ให้บริการแต่ละแห่ง ซึ่งจะปรากฏอยู่ในหน้าเงื่อนไขและข้อตกลงในระหว่างขั้นตอนสั่งซื้อ/สั่งจองและในเอกสารยืนยันการทำรายการซื้อ/จองที่ส่งมอบให้แก่คุณ

โปรดทราบว่า ราคาและค่าธรรมเนียมบางรายการหรือข้อเสนอพิเศษบางอย่างไม่สามารถยกเลิก ขอรับเงินคืน หรือเปลี่ยนแปลงได้ และอาจมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการยกเลิกตามนโยบายการสั่งซื้อ/จอง การชำระเงินล่วงหน้า และนโยบายการไม่เข้าใช้บริการของผู้ให้บริการ หรือไม่ได้รับสิทธิในการรับเงินที่ชำระล่วงหน้าคืน ดังนั้น เราขอแนะนำให้คุณตรวจสอบข้อมูล (การสั่งซื้อ/การจอง) สินค้า/บริการของท่านอย่างละเอียดว่ามีเงื่อนไขดังกล่าวหรือไม่ก่อนดำเนินการ สั่งซื้อ/สั่งจอง อย่างไรก็ตาม GetRoute ไม่มีส่วนรับผิดชอบใด ๆ อันเป็นผลมาจากการเข้าใช้บริการล่าช้า หรือหากการจองของคุณถูกยกเลิก หรือมีค่าธรรมเนียมที่ผู้ให้บริการเรียกเก็บเมื่อคุณไม่เข้าใช้บริการ

ราคาและการส่งเสริมการขาย

GetRoute อาจเสนอราคาที่ต่ำกว่าและ/หรือข้อมูลส่งเสริมการขายเป็นครั้งคราว โปรดทราบว่าราคาเหล่านี้อาจมีเงื่อนไขและข้อกำหนดที่แตกต่าง ตัวอย่างเช่น การจองและนโยบายการคืนเงินคุณยอมรับและตกลงว่าบัตรเครดิตของคุณจะถูกเรียกเก็บเงินเต็มจำนวนโดย GetRoute ตามราคาการจองทั้งหมดของบริการด้านการเดินทางในเวลาที่ทำการจอง ซึ่งมีราคาแสดงอยู่บนเว็บไซต์ บวกด้วยอัตราภาษี และค่าธรรมเนียมบริการ กรณีค่าบัตรโดยสารเครื่องบินจะได้รับการประกันราคาก็ต่อเมื่อได้ทำการซื้อโดยสมบูรณ์และมีการออกบัตรโดยสารแล้วเท่านั้น สายการบินและผู้ให้บริการด้านการเดินทางอื่น ๆ อาจเปลี่ยนแปลงราคาของตนโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบ

ราคาและค่าธรรมเนียมสำหรับสายการบินราคาประหยัดบางแห่งที่ก่อตั้งในต่างประเทศ หรือค่าสัมภาระเพิ่มเติมสำหรับบางสายการบินอาจอยู่ในสกุลเงินอื่น (เช่น ยูโร (EUR)) ซึ่งเราจะระบุการประมาณค่าในสกุลเงินที่กำหนดไว้โดยปริยายของเว็บไซต์นี้ หรือสกุลเงินที่ต้องการซึ่งเลือกไว้ (หากมี) จำนวนเงินที่แท้จริงซึ่งสายการบินต้นทุนต่ำเรียกเก็บอาจแตกต่างไปเล็กน้อยเนื่องด้วยอัตราแลกเปลี่ยนที่แตกต่างกันซึ่งใช้โดยผู้ออกบัตรต่าง ๆ นอกจากนี้ ใบแจ้งของท่านอาจรวมค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงินหรือค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม (ซึ่งอาจอยู่ในสกุลเงินต่างประเทศ) ที่เรียกเก็บโดยผู้ออกบัตรของท่านเพื่อประมวลผลการทำธุรกรรม GetRoute ไม่ได้เกี่ยวข้องกับค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมเหล่านี้และจะไม่รับผิดจากค่าธรรมเนียมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนและค่าธรรมเนียมของผู้ออกบัตรที่แตกต่างกันไปเราจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่คุณทำกับการจองใด ๆ ยกเว้นการจองเที่ยวบิน ซึ่งเราจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลง อย่างไรก็ตาม ผู้ให้บริการจากภายนอกที่เกี่ยวข้องอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ซึ่งท่านจะต้องจ่าย (หากมี)ราคาสำหรับการจองใหม่ของคุณจะเป็นไปตามราคาที่มีผลใช้ในวันที่ท่านขอให้เราทำการเปลี่ยนแปลง ราคาเหล่านี้อาจมีจำนวนไม่เท่ากับราคาในเวลาที่ท่านได้จองสินค้า/บริการ

คุณยอมรับว่า GetRoute มีการต่อรองราคาห้องพักบางส่วนล่วงหน้ากับผู้จัดหาโรงแรม ราคาห้องพักที่แสดงอยู่บนเว็บไซต์คือผลรวมของราคาห้องพักที่ต่อรองล่วงหน้าสำหรับห้องพักที่จองไว้ในนามของคุณผ่าน GetRoute กับค่าตอบแทนที่ GetRoute เก็บไว้สำหรับเป็นค่าบริการของ GetRoute ท่านให้อำนาจกับ GetRoute ในการทำการจองตามราคาการจองทั้งหมด ซึ่งประกอบด้วยราคาห้องพักที่แสดงอยู่บนเว็บไซต์นี้ บวกด้วยอัตราภาษีต่าง ๆ (กรณีที่เกี่ยวข้อง) และค่าธรรมเนียมบริการ ท่านตกลงว่าบัตรเครดิตของท่านจะมีการเรียกเก็บโดย GetRoute สำหรับราคาในการจองทั้งหมด เมื่อมีการส่งคำขอการจองของท่านที่ท่านให้อำนาจกับ GetRoute ให้ทำการจองโรงแรมในนามของคุณ รวมถึงการตกลงเรื่องการชำระเงินกับผู้จัดหาโรงแรม

อัตราภาษีที่ประเมิน (Tax Recovery Charge) ของการจองโรงแรมที่ต้องชำระเงินล่วงหน้าคือการประเมินอัตราภาษีโดยประมาณ (เช่น ภาษีขายและภาษีโภคภัณฑ์ ภาษีโรงแรม (Occupancy) ภาษีห้องพัก (Room Tax) ภาษีสรรพสามิต ภาษีมูลค่าเพิ่ม และอื่น ๆ) ซึ่ง GetRoute ชำระให้กับโรงแรมโดยเกี่ยวข้องกับการจองของคุณ โรงแรมจะเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมบางอย่าง รวมถึงเงินภาษีดังกล่าว GetRoute โรงแรมจะเป็นผู้รับผิดชอบในการส่งจำนวนเงินเหล่านี้ให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีที่เกี่ยวข้อง เกณฑ์การจัดเก็บภาษีและอัตราภาษีจะแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ จำนวนเงินตามจริงที่ GetRoute จ่ายให้กับโรงแรมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับภาษีอาจแตกต่างจากอัตราภาษีที่ประเมิน (Tax Recovery Charge) โดยขึ้นอยู่กับอัตราภาษี เกณฑ์การจัดเก็บภาษี และอื่น ๆ ที่มีผลบังคับใช้ในเวลาที่ท่านใช้โรงแรมจริง ในบางเขตอำนาจศาล อาจมีการเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ภาษีสินค้า/บริการ (GST) หรือภาษีอื่น ๆ ในทำนองเดียวกันสำหรับราคาการจองหรือค่าตอบแทนที่ GetRoute เก็บไว้สำหรับเป็นค่าบริการของ GetRoute จำนวนภาษีที่แท้จริงสำหรับบริการของเรา หากมี อาจแตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับอัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ในเวลาที่ท่านเข้าพักโรงแรม เราอาจเก็บค่าธรรมเนียมบริการไว้เป็นค่าตอบแทนเพิ่มเติมสำหรับการให้บริการจองการเดินทางกับท่าน ค่าธรรมเนียมบริการที่ GetRoute เก็บไว้สำหรับเป็นค่าบริการของ GetRoute จะแตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับจำนวนเงินและประเภทของการจองโรงแรม

คุณสามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการจองโรงแรมที่ต้องชำระเงินล่วงหน้าของคุณได้ แต่คุณจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการจองซึ่งระบุอยู่ในกฎเกณฑ์และข้อจำกัดสำหรับการจองโรงแรม หากคุณไม่ได้ยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการจองของคุณก่อนระยะเวลาตามนโยบายการยกเลิกที่ใช้บังคับกับโรงแรมที่ท่านได้จองไว้ ซึ่งจะแตกต่างกันไปในโรงแรมแต่ละแห่ง ก่อนวันที่ท่านมาถึง ท่านจะถูกเรียกเก็บเงินในจำนวนเท่ากับอัตราค่าที่พักต่อคืน อัตราภาษีที่ประเมิน (Tax Recovery Charge) และค่าธรรมเนียมบริการ ในกรณีที่คุณไม่ได้มาเข้าพักในคืนแรกของการจองและวางแผนที่จะเช็คอินในคืนถัดไปของการจอง คุณจะต้องยืนยันการเปลี่ยนแปลงการจองกับ GetRoute ไม่ช้าไปกว่าคืนแรกของการจองเพื่อที่จะได้ไม่ต้องยกเลิกการจองของคุณ

คุณตกลงที่จะจ่ายค่าธรรมเนียมการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการจองที่เกิดขึ้น ในบางกรณีที่ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยครั้ง โรงแรมบางแห่งจะไม่อนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลงหรือการยกเลิกหลังจากที่ทำการจองแล้ว ตามที่ระบุอยู่ในกฎเกณฑ์และข้อจำกัดสำหรับการจองโรงแรม ซึ่งคุณตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้งานที่กำหนดไว้เกี่ยวกับการจองโรงแรมที่ต้องชำระเงินล่วงหน้าของคุณ

ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมและการคืนเงิน

ราคาที่ระบุไว้บนเว็บไซต์จะมาพร้อมเงื่อนไขเฉพาะ และราคาเหล่านี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับความพร้อมของการจอง ระยะเวลาที่ทำการจอง และ/หรือ จำนวนของสินค้า ราคาที่มีอาจรวมภาษีและค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอื่น ๆ อีก แต่ในบางสถานการณ์ก็อาจไม่รวมภาษีและค่าบริการ คุณยอมรับว่าคุณมีความรับผิดชอบในการตรวจสอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่จะต้องจ่ายและข้อกำหนดและรายละเอียดอื่น ๆ ในอีเมลยืนยันการทำรายการที่ส่งให้กับคุณ คุณจะต้องตรวจสอบการจองบนแบบฟอร์มการจอง คุณสามารถยกเลิกการจอง โดยติดต่อทางไลน์ @gr_traveller.club ภายใน 3 วัน หลังจากชำระเงิน และก่อนถึงวันใช้บริการ 7 วันจะได้รับเงินคืน 95% ของมูลค่าที่ได้ชำระ หากพ้นจากเวลาดังกล่าวจะไม่สามารถยกเลิกได้ทุกกรณี

คุณสามารถยกเลิกการจองในเวลาใดก็ได้ ก่อนที่จะมีการยืนยันขั้นสุดท้าย ราคาที่แสดงจะมีรายละเอียดเพื่อให้คุณสามารถดูจำนวนเงินที่จะต้องชำระ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใด ๆ ที่เกิดจากการใช้บัตรเครดิต หรือค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บกับคุณ หากยังมีส่วนขาดในจำนวนที่ต้องชำระ GetRoute จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อการยกเลิกการออกตั๋วอิเล็กทรอนิกส์ ที่เกิดจากการที่คุณชำระเงินในจำนวนที่ไม่ถูกต้อง การชำระเงินใด ๆ ที่ทำเกินกำหนดเวลา จะมีผลให้เกิดการยกเลิกการจอง

การชำระเงิน

GetRoute ขอแจ้งให้คุณทราบถึงข้อตกลงที่มีความสำคัญมากในการทำรายการชำระเงินผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ของ GetRouteคือ คุณจะต้องชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารของ GetRoute ในนามนิติบุคคลคือ “บริษัท วี ทู อาร์ สตาร์ดัสท์ จำกัด” เท่านั้น หากมีการจ่ายเงินให้บุคคลหรือนิติบุคคลอื่น GetRoute จะไม่รับผิดชอบต่อบรรดาความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นแก่คุณหรือบุคคลอื่นใดทั้งสิ้น

สำหรับการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งทาง GetRoute ได้จัดให้มีขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าบนเว็บไซต์ ก่อนใช้บริการกรุณาอ่านเพิ่มเติม “ข้อตกลงและเงื่อนไขการชำระเงิน (Payment Terms & Conditions)” ซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในเงื่อนไขนี้

การชำระเงินจะทำในจำนวนเงินและสกุลเงินตามที่ระบุไว้โดย GetRoute โดยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับค่าธรรมเนียมของธนาคารหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ การจองทุกชนิดจะต้องมีการชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด หากคุณไม่ดำเนินการชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด GetRoute ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจองหรือละทิ้งกระบวนการจอง

การชำระเงินด้วยบัตรเครดิตและการทำทุจริต

สำหรับการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตทางอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์นี้ บัตรเครดิตของท่านจะถูกเรียกเก็บค่าใช้จ่ายโดย GetRoute ในราคาเต็มเมื่อทำการจองและยืนยันการจอง (การคืนเงินใด ๆ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของการจอง) คุณต้องตรวจสอบรายละเอียดการจองอย่างละเอียดทุกครั้งก่อนทำการจอง GetRoute จะดำเนินการคืนเงินต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อที่จะปกป้องและเข้ารหัสข้อมูลบัตรเครดิตของคุณในระหว่างการส่งข้อมูลให้กับเรา เราจะใช้เทคโนโลยีการเข้ารหัส เช่น Transport Layer Security ("TLS") หรือ Secure Sockets Layer ("SSL") สำหรับการให้บริการของเรา

ในกรณีของการทุจริตบัตรเครดิตหรือการใช้งานบัตรเครดิตของคุณที่ไม่ได้รับอนุญาตโดยบุคคลที่สาม คุณต้องติดต่อธนาคารหรือผู้ออกบัตรของคุณทันที หลังจากได้ตรวจพบการใช้งานที่ไม่ได้รับอนุญาตดังกล่าว หากคุณสงสัยว่ามีการจองที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือการทุจริต คุณต้องติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของ GetRoute ทันที

ในการทำรายการจอง คุณจะต้องมีอายุที่อยู่ในเกณฑ์บรรลุนิติภาวะในประเทศของผู้ทำรายการ และมีอำนาจที่ถูกต้องตามกฎหมายในการทำธุรกรรม (หรือได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองตามกฎหมาย) คุณต้องใช้บัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่คุณเป็นเจ้าของและออกในนามของคุณ พร้อมทั้งตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีจำนวนเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมค่าใช้จ่ายการทำธุรกรรม และคุณยอมรับความรับผิดชอบสำหรับธุรกรรมทางการเงินทั้งหมดที่ทำในนามของคุณหรือในบัญชีของคุณ คุณต้องตรวจสอบให้มั่นใจว่ารายละเอียดที่คุณให้กับ GetRoute เป็นจริง ถูกต้องและแม่นยำทั้งหมด GetRoute ขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับบัตรเครดิตบางประเภท และ GetRoute สามารถเพิ่มหรือเพิกถอนวิธีการชำระเงินอื่น ๆ ได้ตามดุลยพินิจ

ในบางกรณี GetRoute อาจต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อการพิสูจน์และยืนยันการจอง รายการจองจะไม่สมบูรณ์จนกว่าคุณจะได้รับอีเมลยืนยันที่มีตั๋วอิเล็กทรอนิกส์หรือใบยืนยันการจอง และมีความเป็นไปได้ที่ GetRoute ใช้กลไกการตรวจสอบการทุจริตในระหว่างกระบวนการจอง หากเกิดการทุจริตหรือสันนิษฐานว่าจะเกิดขึ้น การจองจะไม่สามารถใช้ได้อีกต่อไปหรือกลายเป็นโมฆะโดยอัตโนมัติ GetRoute จะไม่รับผิดชอบใด ๆ หากคุณเลือกที่จะไม่ส่งข้อมูลเพิ่มเติม การจองจะไม่แล้วเสร็จและจะกลายเป็นโมฆะ

ข้อสงวนสิทธิในการปฏิเสธความรับผิด

ข้อมูลสินค้าและบริการที่เผยแพร่บนเว็บไซต์นี้ อาจมีข้อความที่คลาดเคลื่อนหรือข้อผิดพลาด ซึ่งรวมถึงข้อผิดพลาดเรื่องราคาโดยเฉพาะอย่างยิ่ง GetRoute ไม่ขอรับประกันความถูกต้อง และขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธความรับผิดทั้งหมดสำหรับความผิดพลาดหรือความไม่ถูกต้องใด ๆ ที่เกี่ยวกับข้อมูลและรายละเอียดของโรงแรม สายการบินเรือโดยสาร รถยนต์ และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการเดินทางอื่น ๆ ที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อมูลราคาภาพถ่ายรายการสิ่งอำนวยความสะดวกในโรงแรมรายละเอียดผลิตภัณฑ์ทั่วไปและอื่น ๆ) ซึ่งผู้ให้บริการแต่ละรายเป็นผู้ให้ข้อมูลดังกล่าว

นอกจากนี้ GetRoute ขอสงวนสิทธิ์โดยชัดแจ้งในการแก้ไขข้อผิดพลาดเกี่ยวกับราคา และ/หรือเกี่ยวกับการระงับการจองสินค้าและบริการชั่วคราวกรณีราคาไม่ถูกต้อง ซึ่งในกรณีเช่นว่านั้น GetRoute ยินดีที่จะเสนอให้ท่านยังคงรักษาการจองของคุณต่อไปสำหรับราคาที่ถูกต้องก็ได้หรือ GetRoute อาจจะยกเลิกการจองของท่านโดยไม่คิดค่าบริการของ GetRoute หรือค่าธรรมเนียมการยกเลิกแต่อย่างใดตามความต้องการของคุณ

อัตราค่าโรงแรมต่าง ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ อ้างอิงจากข้อมูลที่ได้รับจากผู้จัดหาและ/หรือผู้ผลิตสินค้าและบริการและ/หรือผู้ให้บริการต่าง ๆ โดยบุคคลดังกล่าวมีความรับผิดชอบอย่างเต็มที่ในการ อัปเดต ราคา/ค่าบริการ/ค่าธรรมเนียม จำนวนที่ให้บริการ นโยบายและเงื่อนไข และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งปรากฏบนเว็บไซต์ GetRoute ไม่อาจรับประกันความถูกต้องของอัตราดังกล่าว และไม่ขอรับประกันความพร้อมของสินค้าและบริการที่ระบุไว้ โดย GetRoute อาจทำการแก้ไขและ/หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลเมื่อใดก็ได้

GetRoute ไม่อาจรับรองถึงความเหมาะสมของข้อมูลซอฟต์แวร์ผลิตภัณฑ์และบริการที่อยู่ในเว็บไซต์นี้เพื่อการใด ๆ และรายการที่รวมอยู่หรือข้อเสนอของสินค้าหรือบริการใด ๆ ในเว็บไซต์นี้ไม่ถือเป็นการรับรองหรือแนะนำสินค้าดังกล่าวโดย GetRoute บรรดาข้อมูลซอฟต์แวร์สินค้าและบริการดังกล่าวทั้งหมดแสดงไว้ “ตามที่ปรากฏ” โดยไม่มีการรับประกันใด ๆ ทั้งสิ้น

ขอบเขตความรับผิดชอบ

ตามเงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้บริการอิเล็กทรอนิกซ์ของ GetRoute รวมถึงตามขอบเขตที่กฎหมายกำหนด GetRoute จะรับผิดชอบเฉพาะความเสียหายโดยตรงใด ๆ ที่ลูกค้าได้รับหรือต้องชดใช้ซึ่งเกิดจากการที่ GetRoute ไม่สามารถให้บริการได้ตามข้อกำหนด และจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายไม่เกินตามจำนวนทั้งหมดของการสั่งซื้อ/การจองของลูกค้าตามที่ระบุในเอกสารยืนยันการสั่งซื้อ/การจองเท่านั้น (ไม่ว่าจะสำหรับกรณีเดียวหรือหลาย ๆ กรณีที่เกี่ยวเนื่องกัน)

การเชื่อมโยงและเนื้อหาของบุคคลที่สาม

เว็บไซต์นี้อาจมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ที่ดำเนินการโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ GetRoute เราไม่ได้ควบคุมเว็บไซต์หรือการเชื่อมโยงเหล่านั้น และจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาหรือความเป็นส่วนตัว หรือกิจกรรมอื่นๆ ของเว็บไซต์ดังกล่าว GetRoute หรือบุคคลที่สามอื่นๆ อาจอัพโหลดผลการค้นหาอัตโนมัติหรือให้การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นๆ GetRoute เปิดโอกาสให้บุคคลที่สามส่งมอบ โหลด ส่งหรือให้ข้อมูล ข้อความ ภาพ เสียง กราฟิก วิดีโอ ข้อความ ความคิดเห็นหรือสื่ออื่นๆ ("เนื้อหา") ผ่านทางเว็บไซต์นี้ ซึ่ง GetRoute ไม่ได้ตรวจสอบและ/หรือไม่ได้มีการควบคุมเว็บไซต์ แหล่งที่มาและเนื้อหา คุณยอมรับว่า GetRoute จะไม่รับผิดชอบสำหรับเนื้อหาหรือความพร้อมของเว็บไซต์และทรัพยากรต่างๆ ดังกล่าว และเราไม่ได้ให้การรับรองหรือแนะนำ และจะไม่รับผิดชอบสำหรับที่มาของเว็บไซต์หรือเนื้อหา คุณตกลงที่จะยกเว้นความรับผิดชอบ ค่าใช้จ่าย การสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ทั้งหมด ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ที่เกิดหรือถูกกล่าวหาว่าเกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้หรือบัญชีสำหรับเนื้อหา เว็บไซต์หรือทรัพยากรนั้นๆ

เงื่อนไขการใช้ข้อมูล

กรณีคุณทำรายการผ่านเว็บไซต์นี้ โดยไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิกกับ GetRoute เมื่อมีการยืนยันตัวระหว่างการทำรายการต่าง ๆ ระบบจะเก็บประวัติการยืนยันตัวตนผ่านการทำรายการต่าง ๆ และใช้เป็นฐานข้อมูลในการสมัครเป็นสมาชิกให้แก่ผู้ทำรายการโดยอัตโนมัติ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการใช้บริการของคุณในครั้งต่อไป

สิทธิทรัพย์สินทางปัญญา

สิทธิทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้เป็นของ GetRoute ข้อมูลและสื่อทั้งหมด ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ ซอฟแวร์ ข้อความ ข้อมูล กราฟิก ภาพ เสียง วิดีโอ เครื่องหมายทางการค้า โลโก้ ไอคอน รหัส HTML และรหัสอื่นๆ บนเว็บไซต์นี้ ไม่ได้รับอนุญาตให้ทำการตีพิมพ์ แก้ไข คัดลอก ทำซ้ำ ทำสำเนาหรือเปลี่ยนแปลงในทางใดก็ตาม ภายนอกพื้นที่ของเว็บไซต์นี้โดยไม่ได้รับการอนุญาตอย่างชัดเจนจาก GetRoute ก่อน หากคุณละเมิดสิทธิเหล่านี้ GetRoute ขอสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการเรียกร้องทางแพ่ง สำหรับค่าชดเชยเต็มจำนวนที่เกี่ยวข้องกับความเสียหายหรือการสูญเสียที่ได้รับ การละเมิดเหล่านี้ยังอาจถือเป็นความผิดทางอาญาได้เช่นกัน

คุณสามารถใช้ข้อมูลเพื่อการใช้งานส่วนบุคคลและที่ไม่ใช่การใช้งานเชิงพาณิชย์เท่านั้น คุณไม่สามารถคัดลอก ทำซ้ำ แจกจ่าย ส่งซ้ำ เผยแพร่หรือใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์อื่นๆ จากการดาวน์โหลดที่คุณทำจากเว็บไซต์นี้โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก GetRoute นอกจากระบุไว้เป็นอย่างอื่น และที่ได้รับอนุญาตอย่างชัดเจนตามกฎหมายลิขสิทธิ์ ถึงแม้ว่าคุณจะได้รับอนุญาตตามที่จำเป็นแล้ว คุณไม่สามารถทำการเปลี่ยนแปลงหรือทำการลบได้ คุณยอมรับและตกลงนี้ว่าการดาวน์โหลดทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ไม่ได้เป็นการให้สิทธิเหนือทรัพย์สินทางปัญญาเหล่านี้กับคุณ

ในการทำเว็บไซต์นี้ การเตรียมรหัสแหล่งที่มาและการทำการรองรับซอฟต์แวร์ GetRoute สามารถออกใบอนุญาตการใช้ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สจากบุคคลที่สามผ่านใบอนุญาตสาธารณะทั่วไปของ General Public Licence("GPL") การใช้งานซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สและสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สามใดๆ ที่ทำโดย GetRoute อยู่ภายในใบอนุญาตหรือการอนุมัติที่จำเป็น การติดต่อขอความช่วยเหลือสำหรับบริการ

หากคุณมีข้อร้องเรียนหรือต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับบริการของ GetRoute ท่านสามารถติดต่อ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของเรา เบอร์โทรศัพท์ 086 353 6080 หรือ อีเมล [email protected] เราจะพยายามสุดความสามารถเพื่อช่วยเหลือท่าน

กฎหมายที่ใช้บังคับและเขตอำนาจศาล

กฎหมายที่ใช้บังคับตามเงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้บริการนี้ คือ กฎหมายแห่งประเทศไทย และศาลแห่งประเทศไทยจะมีเขตอำนาจศาลจำเพาะในกรณีที่มีข้อพิพาทใด ๆ เกิดขึ้น

อื่น ๆ

เอกสารฉบับภาษาไทยของเงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้บริการอิเล็กทรอนิกซ์ของ GetRoute ฉบับนี้ ให้ถือเป็นหลักปฏิบัติและตีความเป็นแม่บทสำคัญ ข้อตกลงในภาษาอื่น ถือเป็นฉบับแปลจากภาษาไทย ในกรณีที่เกิดการขัดแย้งใด ด้านการตีความในเรื่องของภาษา ให้ยึดถือจากเอกสารฉบับภาษาไทยเท่านั้น - ข้อตกลงการใช้งานฉบับภาษาไทยจะมีผลบังคับเหนือกว่า